Om folk begriper att den oljestrategiska betydelsen spelar en roll i detta och att till exempel Qatar, Iran och Irak tillsammans har samma betydelse om Saudi Arabien, så kanske någonting klarnar för någon. Man kan ju därför säga att att de sociala oroligheterna Mellan-Östern, de börjar i andra ändan på den amerikanska statsskulden, alltså i den ända som får betalt i Petrodollar för att leverera olja till de länder som inte är dollarbaserade, och att detta förlopp därför sannolikt inte är särskilt slumpmässigt tillkommet. Att den Asiatiska oljeimportmarknaden består av samma parter som förfogar över den dominerande delen av Amerikansk utlandsskuld är lika givet på en ändlig planet som att OPEC som prisbildningsmekanism nu havererat och att USA nu kontrollerar oljeprissättningen och att denna görs i en valuta som de tillverkar själva

Undra på att konfliktens utbredning i handelsbalansperspektivet inte är betydelselös, med avseende på att Amerikanskt oljekonsumtionspris förblir opåverkat, eftersom antalet papperslappar saknar betydelse samtidigt som det Asiatiska petrodollarpriset förändras dramatiskt samtidigt som den amerikanska utlandsskulden inte till någon lite del är hänförlig till just Japan, nu har alltså USA en helt osannolik ”tur” att OPEC just havererar som prisbildningsmekanism.

Att anklaga den som anklagas bör, kan inte vara fel, att folk är tröga och inte förstår att Al Quaida är en marknadsföringsmekanism för skapandet av behovet av terror bekämpning, den intellektuella bristen hos befolkningarna rår sannerligen inte Moammar Ghadaffi för.

Annonser