Innan eller före det att olika intryck har börjat att ta ut sin signalmässiga rätt och börjat formatera de tankar som tänks av individen så har såväl jag som andra den bästa möjligheten att tänka våra klaraste och mest opåverkade tankar.

Därför måste många människor gå till arbetet tidigt, så de inte riskerar att börja tänka opåverkat, eftersom livets dag är kort i produktivitetens tecken och detta just därför har så ytterligt lite att göra med den själsliga utvecklingen hos individen. Makten kommer för den skull som någon eventuellt fortfarande var i den tron aldrig att göra sig känd för att främja den individuella utvecklingen, eftersom detta motverkar maktens intressen av att bevara och förstärka sig själv.

Lite tröttande kan det ju emellanåt tyckas vara med detta evinnerliga  malande i mediala charader, men man får i detta helt enkelt dra sig till minnes att de obetänksammas legioner, de representerars av Filistéerna i en av sagorna och som Orcher i en annan saga, i båda dock i formen av en enorm själlös massa som kräver sin mentala näring i form av ett återupprepat mantra för att uppehålla sysselsättningen i uppmärksamheten och närminnet. Så det mediala budskapets förledande närvaro, den lär vi inte undslippa så länge makten kontrollerar media.

Annonser