1623555_10152792199673678_6778783132576525737_n

 

Av Marcus Ljungren:

Att stjäla en planet!

Om man som jag älskar historia, och har läst på en del i ämnet så uppenbarar sig successivt en röd tråd, om man klarar av att dra lite paralleller. Kunskap är makt, och som med all makt, finns där alltid folk som vill behålla denna för sig själv. Att den som kontrollerar historien således även kan kontrollera framtiden, skall jag här nu försöka lägga fram en teori på om än kortfattat, jag hoppas dock att detta inlägg kan inspirera er till att vidare undersöka saken själva.

Genom historien så har kampen om makten över det monetära systemet i världen legat till grund för mutor, mord, utpressning, krig osv. Även i bibeln beskrivs just pengar som roten till allt ont… Och ja, vem skulle inte vilja sitta på makten att trycka pengar ur tomma luften, och låna ut dessa mot ränta. Således borde det jag idag skriver inte vara speciellt svårt att tro på.

Bibeln har ju som de flesta vet skrivits om, och jag garanterar att så ligger det även till med de historieböcker man idag använder för indoktrinering i skolan.

Vid tiden då Jesus Kristus föddes hade man gett makten att låna ut pengar mot ränta till judarna, då man ansåg det en okristlig gärning att tjäna pengar på ryggen av andra. Jesus konstaterade dock att roten till allt ont låg i just detta ondskefulla system, som sög ut vanligt arbetande folk, och således slängde han ut pengamånglarna ur templet (våra dags banker).

Att han senare blev förråd och arresterad är för de flesta inte någon hemlighet, men vad som därefter skedde skulle jag vilja ge en alternativ syn på. Vi har fått höra att romarna var rädda för Jesus, då precis som alla historiska figurer som predikat kärlek och förståelse genom tiderna, oftast gått en för tidig död till mötes, då enhet bland en befolkning är den sämsta förutsättningen att kunna regera.

När Pontius Pilatus stod med Barabas på ena sidan och Jesus på den andra och pga ”påskhögtiden” skulle benåda någon av dom enligt historien (egentligen dåligt samvete för att han visste Jesus var oskyldig, men pga påtryckningar kände sig tvungen för att blidka massorna, och därför inte själv ville ta beslut om att straffa honom, så lät han folket avgöra) , den ena en tjuv och upprorsmakare, den andra ett hot mot kontrollen på det monetära systemet i landet. Resten är… Ja historia.

476 e.Kr när romarriket föll, har vi blivit programmerade att tro detta föll pga storleken på imperiet, men det handlade snarare om att förtroendet för pengarna, som successivt gått från guld till silver, till guld och silverpläterade mynt, och till sist rena koppar mynt urlakades. Pengamånglarna hade då insett att betalmedlet ej behövde vara i guld och silver, utan behövde endast representera ett värde, ”fiatpengar” (pengar utan riktigt värde) hade fötts.

Korsriddarna som egentligen var krigande munkar i Kristus namn, lyckades ackumulera så mycket rikedom pga löfte om celibat, FATTIGDOM, och trohet, då pengarna åter igen fick till uppgift att vara en måttstock för utbyte av varor och tjänster. Den franska kungen Filip den sköne, som var skyldig tempelriddarna stora summor pengar, allierade sig med Påven Clemens V, för att krossa tempelriddarna, och fredagen den 13:e Oktober 1307, gick de flesta av dessa båldöden till mötes med anklagelser om kätteri, och detta för att komma åt deras rikedom.

Även i Amerika, är den egentliga orsaken till både frihetskriget 1775-1783 mot Engelsmännen och inbördeskriget 1861-1865 bankerna, eller rättare sagt makten över pengaskapandet. Thomas Jeffersson 1743-1826, uttryckte på sin dödsbädd som sin största bedrift ”I killed the banks”. Han utsattes för mordförsök, men är en av de få som utmanat månglarna och kommit undan, då båda pistoler klickade vid ett attentatsförsök.

Abraham Lincoln, 1809-1865, skjuten av John Wilkes Booth, som har minst 2 intressanta gemensamma nämnare med John F Kennedy 1917-1963. 1. Båda blev skjutna. 2. Båda gav ut egna pengar utan ränta.

Nuvarande makthavare av pengaskapandet, eller låt oss kalla det för vad det idag är, skapandet av skuldsedlar, där Rothschild är den största och mest kända aktören!

Julen 1913, när de flesta senatorerna firade jul och var hemma, röstades Federal Reserve igenom som den centralbank som fick rätten att trycka dollarn. En privatägd bank, som Woodrow Wilson 1856-1924 mot löfte att man skulle göra honom till president lovat att underteckna. Detta uttalande gjorde han strax efter att han skrivit på…

”Jag är en mycket olycklig man. Jag har omedvetet förstört mitt land. En stor industrination styrs nu av sitt system för kredit. Vårt system av kredit är koncentrerad, och tillväxten av nationen samt våra aktiviteter är nu i händerna på några få män. Vi har kommit att bli en av de värst styrda, en av de mest fullständigt kontrollerade och dominerade regeringarna i den civiliserade världen och är ej längre en regering av fri åsikt, inte längre en regering av övertygelse och en röst av majoriteten, utan en regering i yttrandet av olaga tvång av en liten grupp dominerande män. ”-Woodrow Wilson.

Den stora börskraschen 1929, där man först överflödade marknaden med krediter, för att sedan dra in på den cirkulerande penningmängden, var orkestrerat på detta sätt, för att kunna roffa åt sig och köpa upp tillgångar billigt såsom andra banker, mediaföretag osv. Idag, är där inte mer än några få stora banker kvar, och alla under i princip samma kontroll (känns situationen igen, med tanke på vad Federal reserve just nu gör)?…. ”One ring to rule them all”

Även här i Sverige har vi drabbats av pengamånglarnas förödande framfart, och en av de mer kända historierna är om Gustav den III kulturkungen, som när han förstått sig på pengaskapandet, sägs ha sagt… ”Så länge det finns träd i skogen, och vi har tryckerier, så kommer vi aldrig få slut på pengar”. Kungen gav helt ut egen valuta utanför månglarnas system, resultatet av detta blev många av de kyrkor, bibliotek, och slott runt om i Sverige, då räntefria pengar skapar arbete, och utveckling. Han sköts på en opera 1792 av Jacob Johan Anckarström, på uppdrag av adeln i landet. De räntefria cirkulerande pengarna behövde därefter samlas in för att återta mångelmakten, och pga detta, heter det att vi fick ”missväxt” i historieböckerna, och att detta var anledningen till den stora utvandringen till Amerika, när det snarare handlade om att folk svalt för att den cirkulerande penningmängden minskade kraftigt. (Annars får man ju säga att moder natur drabbade Sverige nästan med kirurgisk precision då varken Danmark, Finland eller Norge hade problem under motsvarande period).

Svenske finansmannen Ivar Kreuger 1880-1932 (tändstickskungen), fick även han äta bly, då han i gengäld för att låna ut pengar till stater i ekonomisk svårighet RÄNTEFRITT, endast krävde monopol på tändstickstillverkning i detta land som betalning för lånet… Åter igen ett hot mot månglarnas monopol, och han hittades skjuten i bröstet på sitt hotellrum i Paris med en pistol i höger hand, trots att han var vänsterhänt?!?

Lite mer i nutid, så har vi Saddam Hussein 1979-2003, och Muammar Al-Gadaffi 1969-2011 som båda ville överge petrodollarsystemet, som innebär att all handel globalt skall ske i dollar, och som varit det enda som bibehållit nuvarande världsvaluta i den position den innehaft sedan Bretton Woods avtalet 1945, där dollarn lovades på ”hedersord” att dessa alltid skulle gå att växla in mot guld. Idag vet de flesta vad politikers ”heder” oftast är värd. Saddam ville börja sälja sin olja i Euro, och gjorde så… Efter flera misslyckade försök att lönnmörda honom (mest för att han var USAs puppet och visste deras knep) , invaderade man till sist hans land på falska grunder, och 2 miljoner Irakier fick betala det ultimata priset, däribland en halv miljon barn. Gadaffi, ville ha en guldbaserad valuta att handla sin olja i, då han tröttnat på att få betalt i digitalbaserad konfetti, och det förseglade även hans öde.

På menyn står ny Ryssland och Kina, där båda länder ej längre vill köpa upp USAs skulder, eller få betalt i digitalpengar utan egentligt värde, då man inser att dessa aldrig kommer kunna betala tillbaka och detta är anledningen till att vi nu skall hata Ryssar och Kineser, vill dock tillägga att detta är valfritt, man måste inte tycka som bankägda tidningar, (bara en liten reminder).

Den röda tråden är inte så svår att se, och för att kunna behålla kontrollen över pengaskapandemakten har historien reviderats och manipulerats, och detta såklart för att dessa parasiter i lönndom skall kunna skörda oss på vår egen produktivitet, med skatter och fiktiva lån mot ränta. Detta har idag lett fram till att 85 personer äger mer än den fattigaste halvan av jordens befolkning, och för den som tänker lite, så inser man också vad den mekaniskt inneboende funktionen i systemet oundvikligen kommer leda fram till, nämligen alla tillgångar på jorden i en hand.

Absolut makt korrumperar absolut, och om du som läser detta inbillar dig att dessa kommer dela med sig, så är du barnsligt naiv! Så med illusioner om att lycka kan köpas för pengar, samt manipulation av historien, har man snart lyckats med det otroliga…

Att stjäla en planet!

Annonser