Då var det dags för Carl Norberg att på Söndag ytterligare en gång förklara hur det finansiella bedrägeriet på monetärmekaniska grunder fungerar, och direkt går att härleda till geopolitiska händelser både historiskt och nutid samt varför det tillåtits fortgå, som i grunden bottnar i vår egen emotionella självförståelse!

Hälsans hus i Stockholm på Södermalm 14.00, gratis inträde även om donationer – som oavkortat går till upplysning – tacksamt tas emot!

Välkomna!

Annonser