Den ackumulerade räntekostnadens tillväxt i ekonomin måste likviditetsförsörjas av den realekonomi vars tillväxt inte längre kan växa i samma takt, så lösningen blir den som vi har påtalat länge – och ovillkorligen – helikopterpengar numera omformulerat till medborgarlön.

..vilket alltså i detta system ovillkorligen är en systemräddningsåtgärd för att rädda bankernas balansräkningar med offentlig skuldsättning.

Swiss residents will vote on a radical plan to guarantee a basic monthly income to everyone, regardless if they work or not. The initiative was proposed by a group of…
dailymail.co.uk
Annonser