Hjälp, det här blir jag aldrig klok på, är detta en sorts
handikapp det är frågan om?

Mhm, han ser det alltså som så ,att han och hans likasinnade
tror på något som exkluderar dem ifrån samma krav på dem
som åligger alla andra människor.
Så måste det vara.

Låt se då, under vilka omständigheter och situationer är det vi
människor i allmänhet annars brukar vara överseende med
andra, och inte ställa olika individer till fullt ansvar för deras
gärningar, underlåtenheter och tillkortakommanden?

Att be en rullstolsbunden stå på egna ben vore elakt, vi skäller
aldrig på en mongoloid för att den inte fixar sin kromosomobalans
och börjar jobba istället. Vi kräver inte att människor med temporära
sjukdomar som lunginflammation eller feber skall fungera fullt ut
vid insjuknandet.

Men är verkligen en tro den typen av omständighet som rimligen
bör ligga under kategorin för undantag likt sjukdomar?
Nog för att organersättningsbehovet visserligen är större hos
ett gensträvigt gäng människor, men ändå?

Jag tror en massa saker hela tiden, om jag får för mig att dessa
föreställningar bäst bevaras intakta, kan jag kalla dem för judiska
tankar då, eller vad menas?

//P.F.

Andrew Anglin Daily Stormer February 19, 2015 Ervin Kohn, the top Jew in Norway is calling …
dailystormer.com
Annonser