Vi kan väl med visst fog anta att de ”amerikanska” militära enheterna i regionen klarar av att begripa det olämpliga i att bomba civila mål…

Så att vissa militära delar uppenbarligen fortfarande försöker smyga upp ISIS till Syrien bakom ridåer av mänskligt lidande skall inte heller det helt uteslutas. Kollapsen av Anglozionisthegemonin kommer inifrån.

John McCain och Lindsey Graham är nog inte så glada idag.

The US-led coalition supporting the siege of Mosul has hit residential areas in and around the Iraqi city, the Russian military reported.
rt.com