Naturligtvis så skulle detta aldrig kunna inträffa i Svärje eftersom vi är det mest Soroslojala och Clintondoktrinentusiastiska landet på planeten, dessutom så har vi ju faktiskt den mest privatskuldsatta befolkningen på jorden, så allt är bara bra här, faktiskt eftersom det inte kan vara på något annat sätt överhuvudtaget..

Kolla nu bara hur idioterna (alltså Ryssland) beter sig utomlands istället för att kolla på Skavlan och Så skall det låta!

Så vi antar också att ”systemfelet” nu har kopplats tillbaka till Ryssland av 784 olika amerikanska underrättelsetjänster, men vi väntar på – minst en – officiell bekräftelse på det.

Annonser