I händelse av att inte alla har förstått detta ännu, så är anledningen till att det inte förekommer läckor av samma slag från underrättelsetjänstkollektivet i Sverige tyvärr bara alltmer uppenbar.

Som intellektuell vägledning för de som fortfarande inte har greppat bilden, så är Sverige världens mest Clintondoktrinenusiastiska landet per capita, är Eu:s mest Soroslojala land, har världens mest privatskuldsatta befolkning, har en Sorosfinansierad politikerskola, har en banksektor som är galaxens(?) största i förhållande till BNP, gömde IG Farbens patent under WW2, såg till att globala avlyssningssystem etablerades genom Ericsson och Telia och är inblandat i varje konflikthärd på jorden – allt under förespegling av humanism, öppenhet och demokratiutveckling!

Gissa varför inte det svenska underrättelsetjänstkollektivet säger ifrån….

Greg Hunter of USAWatchdog.com gives his analysis on the past weeks stories in the Weekly News Wrap-Up.
youtube.com
Annonser