Dela, det är nu det är viktigt att visa vad det är som händer i verkligheten när de ägardirektivstyrda medierna har panik för att få till sina spin så att de kan behålla problemformuleringsinitiativet – fortsätta att vilseleda befolkningen, här precis som i USA!

I händelse av att nu inte alla har förstått detta ännu…., så är anledningen till att det inte förekommer läckor av samma slag från underrättelsetjänstkollektivet i Sverige tyvärr bara alltmer uppenbar!

Som intellektuell vägledning för de som alltså fortfarande inte har greppat den större bilden, så är Sverige världens mest Clintondoktrinenusiastiska landet per capita, är Eu:s mest Soroslojala land, har världens mest privatskuldsatta befolkning, har en Sorosfinansierad politikerskola, har en banksektor som är galaxens(?) största i förhållande till BNP, gömde IG Farbens patent under WW2, såg till att globala avlyssningssystem etablerades genom Ericsson och Telia och är inblandat i varje konflikthärd på jorden – allt under förespegling av humanism, öppenhet och demokratiutveckling!

Så gissa varför inte det svenska underrättelsetjänstkollektivet säger ifrån….

När det gäller Clinton – maskinen beträffande sammankopplande missbruk av inflytande, så tornar verklighetsnormen upp sig. John Podesta råkar också vara grundare av Center for American Progress – en George Soros verksamhet och främsta rekryteringsgrund för Obama-administrationens tjänstemän, inklusive amerikanska statsagenter som bestämde vilka inom elitens (TBTF) finansiella jättar som skulle skonas efter 2008 års kris. DCLeaks.com , för sin del, har knutit Soros Open Societys stiftelser till globala finansieringsbedrägerier som direkt leder till underminering av regeringar och direkt regimskifte (uppenbarligen sparades Clinton Foundations givare.)

Att Loretta Lynch på oriktiga grunder skyddade Clintons redan 2015 kan inte ses som en överraskning för andra än inbitna materialister – alltmer kända som egentligen egocentrerade svenskar.

Vi tror därför såklart inte alls att detta – också, även – är en ”killswitch” som Huma Abedin ansåg sig nödgad att hålla sig själv med, säkert ivrigt påhejad av sin förre man, eftersom det var ju faktiskt just detta som hela saken, alltså om e- mail servrar som det handlade om, att se till att Ambassadör Stevens gick i frid för att inte utrikesdepartementets engagemang i Clintondoktrinen skulle uppdagas – eller nåja – vad Clintondoktrinen egentligen handlade om. Så Stevens måste bort och det ansåg både Obama och Clinton – uppenbarligen. Dock inte Petraeus, som hamnade under bussen mot löfte om tysthet (killswitch)

Sedan började den uppenbarligen alltför kroppsöppningsorienterade mannen ifråga Herr Weiner, alltså att kurtisera minderåriga via internet och inte längre bara genom Clintons bekante Epstein och hans Lolita Express, varför hela saken kom i dagens ljus.

Det var givetvis därför man från Clintonsidan såg till att hålla det båda utredningarna separerade för att inte innehållen skulle kunna korstabuleras. (Korskollas)

Men som bekant är alla goda ting tre och tillsammans med utredningen mot Sveri….Ooops Clinton Foundation menar jag naturligtvis, så kommer lyckan nu att bli fullkomlig för Anglozionisthegemonin.

Att bara säga som det egentligen var, det var uppenbarligen inte ett alternativ som sågs så där helt aktuellt av någon anledning….

Även om vi kanske inte egentligen undrar varför, så säger vi så som Trey Gowdy, hur kunde så många köpa detta så länge?

”Jag tror fortfarande att frågan om att rensa privat servern måste behandlas – t ex helt enkelt som att det gjordes främst för att skydda den personliga integriteten på personliga e-postmeddelanden, men hon gjorde misstaget att blanda personliga med tjänstemeddelanden på servern, eftersom hon använde en enda enhet, och hon borde ha varit tydligare med detta strax efter att hon lämnade befattningen.”

Men visst det måste vara en konspiration från FBI.

Annonser