Följande är en kort karakterisering av banden som upprätthålls mellan Sverige och Hillary Clinton-ledda US Department, som summariskt granskar den svenska politiska och mediala enighet som råder om detta och relaterade frågor, därför presenteras här en lista över svenska statliga och privata företag som bidrar i monetära transaktioner till Clinton Foundation. Frågan är om det alltid var donationer ”från den svenska regeringen, eller företag,” eller om det var ett utbyte av favörer som resulterade i investeringar för båda sidor? Svaret är mycket enkelt och frågan är retorisk – Sverige är kärnan i spektaklet och det svenska folket är världens mest grundlurade av flera anledningar!

En illustration av den geopolitiska / finansiella motprestation som uppstår mellan svenska givare och Clinton Foundation (eller US State Department vid tiden) tillhandahålls av affären som representeras av den gigantiska svenska företaget Ericsson. *Som levererat telekomsystemen för NSA – avlyssningen globalt – av en slump såklart! Därför är det viktigt att vara små och obetydliga, att verka utan att synas.

Företaget Ericsson betalade nästan sex miljoner kronor till Bill Clinton för ett tal, och av en tillfällighet, uteslöt den amerikanska regeringen Ericsson från förteckningen över företag förbjudna för att göra affärer med Iran. Ett annat viktigt ”givare” är Lundin Foundation (Lundin Oil). Lundin Oil Company, där Carl Bildt var styrelseledamot 2000-2006, som drivs för utnyttjande av gruvdrift i Sydafrika, trots FN: s bojkott mot apartheidregimen [Se ” en neger är en neger och en svensk är en svensk … ”]. Adolf Lundin fick en gång frågan om han skulle ha gjort affärer med Hitler, då svarade han, ” Det skulle jag verkligen ha gjort .” Adolf H. och fru Lundin var första-raden-gäster i Vita huset vid en äldre presidentinstallation.

”Clinton – Läran” och Sverige – betänk att båda Clintons var Rhodesstependiater hos Quigley…

Samarbetet med den svenska staten och svenska företag med Clinton Foundation och i synnerhet med Hillary Clinton, är förmodligen det största i Europa betraktas per capita. Med viss naturlighet alltså det mest Soroslojala landet. Det är inte bara en monetär eller ekonomisk förbindelse.

Det är framför allt en ideologisk trohet till en geopolitiska agenda.

Ett exempel skulle vara vad – till exempel i Mellanöstern sammanhang – vi har kallat ”Clinton läran”; nämligen den strategi som följs av att Hillary Clinton mot ersättning av sekulära regeringar av fundamentalistiska islamistiska diktaturer driver en politiskt definierad målsättning och agenda.

För dessa strävanden har det krävts vapenhandel, finansiering och utbildning – direkt eller genom ombud – mot de krafter som utformats av de amerikanska myndigheterna för att avsätta specificerade sekulära regimer. [Se i Indicter, ” Sveriges oetiskt – och olagliga – vapenaffärer med ISIS-uppbackning saudierna ”, och ” Nya svenska vapenaffär med UAE hjälper bomba Jemen – Sverige efter H. Clinton doktrin ”]

Det är numera en allmän enighet om att ovanstående var det modus operandi genom vilket ISIS uppstod, eller Kaddafi dukade under, eller Jemen och Syrien krigen nu utkämpas. Så småningom har Hillary Clinton medgivit ” Folket vi ‘slåss’ mot i dag, finansierade vi för tjugo år sedan .”

De är liksom inte mycket kvar att diskutera om, strategi är den långsiktiga planeringen, punkt slut.

Även om initiativet till denna geopolitiska agenda kan förefalla ha varit på initiativ av Clinton, eller vice versa – naturligtvis här r detta retoriskt sarkastiskt uttryckt med avseende på exempelvis Lundin i ovan, så var genomförandet av den statliga inblandningen i en konstruktion kopplad till staten som givare och deras respektive land företag, alltså någonting som inte alls är svårt att bedöma – det är nu obestridligt och uppenbart.

Ändå, om länderna i Mellanöstern, har vi öppen vittnesbörd från senator Richard Black på videon i länken [Klicka på bilden nedan för videoklippet], vilket förklarar regeringsskiften i området i den stora anslutningen, ”finansiellt och annat”, Hillary Clinton ”med diktaturer i arabernas ord.”

De riktade donationerna från arabländerna har bestått huvudsakligen från Saudi, Qatar och Marockos kungahus som alltså är kontrollerade rakt igenom – bland annat från Sverige.

By Prof Marcello Ferrada de Noli, Chairman, Swedish Professors and Doctors for Human Rights. Summary: Ensuing a brief characterization of ties maintained…
theindicter.com
Annonser