Numera ser äskanden till ökade budgetanslag ut på lite olika sätt eftersom det blir allt svårare att skapa trovärdighet för direkta militära konflikter mot landet.

Här ett exempel på försvarsdepartementets ”uppfinningsrikedom” och man skall därför inte heller utesluta att det med uppsåt har byggts in vissa nödvändiga uppgradreringsbehov av systemet redan från början.

Det handlar alltså om expanderad offentlig konsumtion för att likviditetsförsörja den ackumulerade räntekostnadstillväxten och det handlar om vinsterna för det bankkontrollerade militärindustriella komplexet. Det handlar inte om operativ militär förmåga för försvaret av den geografiska landyta vi kallar för Sverige!

Försvarsmaktens hela ledningssystem Prio är lamslaget. I början av veckan panikstoppades hela it–systemet.
expressen.se
Annonser