Bara Svärje svenska krus -bär har.

# Matte-mat-iq

”Då Sverige lägger dubbelt så mycket pengar på flyktingmottagande än FN gör på bistånd så är anledningen uppenbar:
Sverige har, i förhållande till BNP, världens högst privatskuldsatta befolkning. Detta kräver nya lån för att utöka penningskapandet för att betala tillbaka räntan på tidigare skapade pengar.
Detta kanske låter svårt, men det är faktiskt mycket enkelt att förstå!
Ge det ett ögonblick och sätt dig in i dessa tre faktum:
1. Pengar skapas av privatägda banker genom skuldsättningen av kommuner, företag, privatpersoner och nationer.
2. Mängden pengar är alltid mindre än mängden skulder.
3. #Skuldmyntfoten i nuvarande banksystem kräver att allt fler skuldsätter sig för att inte det valutafinansiella systemet (pyramidspelet) skall haverera.
Då systemet idag är skuldmättat så krävs mottagandet av nya människor för att utöka penningmängden och se till att banksystemet inte havererar.
Då den aggregerade efterfrågan som bekant alltså upprätthålls av investeringar, privat konsumtion, offentlig konsumtion och handelsbalansen, så kan Sverige bara utöka penningmängden genom ökad offentlig lånefinansierad konsumtion (statliga och kommunala kostnader) eller fler juridiska personer (fler medborgare) som kan skuldsätta sig.
Det opinionsbildningsstrategiska syftet med att ställa folk mot folk på horisontalplanet är därför mycket uppenbart, liksom varför juridiska personer med betalningsansvar för sina kommuners skulder, statens skulder och företagets/hushållets skulder lika uppenbarligen är skuldslavar.
För att människor minst av allt skall inse att all makt är vertikal – hierarkisk – och titta snett på varandra, så måste misstänksamheten och rädslan i samhället öka.
Om skuldslavarna misstror, känner sig hotade utav och känner sig rädda för varandra, så kommer de likväl att angripa varandra.
På så vis kommer ”högern” attackera ”vänstern”, liksom folket bli styrt av en finansiell elit som spelar schack med ”polis, invandrare, svennar och feminister” som pjäser.
Spelaren offrar aldrig kungen för en simpel bonde. Men detta till trots:
”In i döden försvarar vi er bank”, skrek en som var pank.”//M.A.
#Folkresningen #Bankreform #DeFria
#AllWarsAreBankersWars #Vakna
#FinansiellDiktatur vs. #EkonomiskDemokrati

Allt fler kvinnor säger sig vara utsatta för sexualbrott. Nya siffror från Brå visar att 480 000 händelser drabbade svenska kvinnor under 2015. Det är fler än något tidigare…
bt.se|Av TT
Annonser