Vi tar det igen! ->

Matte – mat – IQ

”När det gäller ”att skydda helig mark” så är inte religion viktigt.

Det här låter kanske konstigt, eftersom många tror att Israel befinner sig där det befinner sig för ”att skydda helig mark”.

Nej. Det är inte konstigt. Det strategiska syftet är inte att få tillgång till landytan av religiösa skäl. Religion är blott en ursäkt, och ni kommer att förstå om en stund.

Krig startas för att underlägga sig kontroll. Kontroll över en av dessa tre:

1. Strategiska #naturresursflöden.
2. #Betalningsmedlet.
3. #Betalningsinfrastrukturen.

Det är nämligen så att för att få makt – förmåga att bryta motstånd – krävs kontrollen över det ekonomiska ramverk som styr människor. Alltså krävs kontrollen över dessa tre. Religion – vigvatten och dopfuntor – skaffar dig EJ denna makt.

Av den anledning att man inte kan köra bil med en bibelbön i tanken, äta sig mätt på träkors eller dricka sju-armade ljusstakar, så kräver aktivitet – såsom att bryta motstånd – ekonomiska råvaruresurser.

När man har kontrollen över dessa råvaror (naturresurser) så kan man börja utöva kontroll över de som behöver dem. För att citera geo-strategen och misantropen Henry Kissinger:

”Den som kontrollerar maten, kontrollerar folket. Den som kontrollerar oljan, kontrollerar kontinenter. Den som kontrollerar pengarna, kontrollerar världen.”

Om oljan finns i Mellanöstern: Finn en ”humanitär ursäkt” för att kontrollera det landområde vari du finner oljan!

Onekligen blir det problematiskt att dra en pipeline igenom North Dakota (Följ bara hashtagen #NoDAPL) där det är uppenbart att enskilda profitörer sätter agendan och tillåter riskera människors behov av färskvatten. Säg dig då ha juridisk rätt att göra detta, och säg att den väger tyngre än den moraliska eller ekologiska rätten.

Om enskilda profitörers vinstmaximeringsintressen kräver människoliv (såsom palestinierna i Mellanöstern) påstå att det är en ”gudomlig rättighet” att använda våld för att ta terrängen, och gör människor rädda för att ifrågasätta detta ”religiöst grundade” s k resonemang.

[Eftersom att genomföra krig utan befolkningens stöd är ett förebud om oundvikligt misslyckande!]

Och för att förtydliga, med tanke på citatet från mottagaren av Nobels fredspris (mannen även kallad ”the Butcher of Cambodia”):

För att pengarna som är tänkta att ge dig makt över världen skall ha något värde så måste det vara samma entitet som kontrollerar både pengarna och råvarorna. Om inte råvarorna byts mot just de pengar en bank skapar så har pengarna inget bytesvärde!

Av detta skäl är det alltså banker som äger krigsindustrin, politikerna (som reglerar användandet av krigsmakten och reglerar exproprieringen av naturens resurser), mediakanalerna (som får folk att tro att den av bankmaffian köpta juridiska rätten väger tyngre än den moraliska rätten), gruvbolagen, energibolagen, advokatbyråerna, kemibolagen, elektronikbolagen, fordonsindustrin och så vidare, och så vidare.

Religion och helighet blir alltså bara ett svepskäl i detta stratekonomiska sammanhang. Man använder det som ursäkt då det är gynnsamt, och man skiter fullständigt i dopfuntorna och bibelverserna då det är gynnsamt att göra så. I slutändan är det ändå bankernas pengar som styr den ekonomi som kontrollerar politiken.

Vi står alltså inför frågan: Vill vi leva i en #FinansiellDiktatur eller i en #EkonomiskDemokrati?

P.S.

#Bankmaffian satsar även via Swedbank 39 miljoner, Länsförsäkringar 31 miljoner, Skandiabanken 23 miljoner, Handelsbanken 22 miljoner, SEB ca 100k och Danske Bank 11 miljoner kronor.”//M.A.

#Folkresningen #Bankreform #DeFria

Svenska banker har satsat en halv miljard kronor i de företag som står bakom den omstridda oljeledningen ”Dakota Access oil pipeline” i USA. Störst del står…
omni.se
Annonser