Dela! För nu gäller det att ta problemformuleringsinitiativet!

Att uttrycka att bitterheten är rätt påtaglig inom de svenska presstitutionsbrigaderna får nog ses som ett understatement av episka proportioner denna dag, eftersom man i detta intellektuella möblemang nu drabbas av den alltmer påträngande vetskapen om att egennyttan ovillkorligen kommer att exponeras i ljuset av verkligheten och att man på ett obehagligt vis kommer att få bära ansvaret för den egna moraliska undfallenheten – sitt eget självförakt som har drabbat andra.

Vi vet ju att visdom bygger på det helade lidandet, så vi ser det istället som verkligen positivt för de presstituerade själva, som individer, att de nu ”får” gå sin egen utveckling tillmötes i ljuset av ett allmänt bristande förtroende så att de inte går vilse lika lätt som de alltmer uppenbarligen har gjort tidigare.

Det skall väl därför inte heller helt uteslutas att det inom en inte alltför avlägsen framtid blir på så viset att individer med koppling till ägardirektivstyrda medier (MSM) ges en allmän hälsosamt betungande uppgift att lära sig att både själva skilja och dessutom förmedla skillnaden mellan syftet med materialism och idealism vid all sin informationsförmedling det kommer inte att vara moraliskt smickrande att ha medverkat till vad som kommer i ljuset av verkligheten.

Detta handlar alltså i grunden egentligen inte om valet i USA, det handlar om förändringen av ett allmänt medvetet medvetande – om att människor börjar förstå mer om och av sig själva – så att de i grunden bättre kan förstå sin egen omvärlds händelseutveckling genom att bättre kunna förstå andra människor. Det handlar om en förändring i verkligheten över tiden.

Den av oss så ofta omtalade flykten, den där med bankirer följda av sin politiska marionettadel med sina presstituerade och det systembevarande juridiska systemets egennyttiga paladiner, har nu som alla kan se, i alla fall inte gått tillbaka till sitt status quo utan har istället på allvar börjat att röra sig, varför?
Tjaaaeee, det rullar ju….

Det är måhända svårt att inte fnissa lite av egen småaktighet över den alltmer uppenbara självförnekelsen i TV – medierna, självföraktet är ju inte exakt så charmerande, men omvänt så skulle vi faktiskt inte ens kunna göra någonting åt detta om vi ville, varför?

Vi kan bara påverka oss själva eftersom vi bara kan uppleva våra egna känslor! (Även om det känns helt naturligt att inte tro sig kunna göra Carl Bildt eller Magdalena Andersson charmerande

Få som är uppmärksamma på händelserna i omvärlden genom mer än den gängse mikroskopiska socialpsykologiska linsen eller mer exakt, en Main Stream Media (MSM) lins för beskrivning av tillvaron, skulle dock förneka att de allra flesta människor idag missbrukas av sitt ”ledarskap,” av individer som Magdalena eller Carl Bildt genom en mängd olika positioner och funktioner som sträcker sig från lokal, regional, nationell och internationell politikernivå vidare genom byråkrater, ekonomichefer, företagscontrollers, religiösa ledare, mediemoguler och krigsherrar. Och så givetvis, bankirerna…

Det kommer alltså redan nu bud om att USA måste offra Anglozionisthegemonin och dess ovillkorligt monetärmekaniskt betingade expansionsplaner för att inte USA skall sjunka ner mer i kaos och armod än vad som är nödvändigt?

”Den tidigare republikanska senatorn från Nebraska, som tjänstgjorde som försvarsminister under Barack Obama, sade att en av de första sakerna nästa amerikanska ledare bör göra är att sträcka sig ut till Rysslands president Vladimir Putin för att återställa relationerna. Konflikterna i Mellanöstern och över hela världen är beroende av det, tillade han.”

Vi konstaterar lite torrt att någon återställning till det föregående läget knappast är aktuell, eftersom den unipolära ordningens kollaps är lika nödvändig som ovillkorlig. Men att ha en normalitet innebärande att ett för båda parterna på lika villkor utvecklande kommunikationsklimat, det är naturligtvis eftersträvansvärt ur ett allmänt nyttoperspektiv – idealism.

…om huruvida Hagel drabbats av ruelse inför eventuellt upptäckta idéer hos andra om ”Simsonval,” lämnar vi öppet och utesluter inget.

Naturligtvis kommer inte materialismen att dö ut genom ett trollslag så vad vi nu kan förvänta oss från Anglozionisthegemonins sida är naturligtvis ett antal skärpningar av kontrollfunktionerna som är tänkta att verka – ge effekter – i det kommande över en tid – som är tillräckliga för att återta problemformuleringsinitiativet, ja, detta alltså oavsett hur korkat som det låter nu. Förändringen kan bara komma inifrån människor som individer och det gäller även avgående presidenter.

”En politisk jordbävning. Rent för jävligt, på ren svenska. Så kommenterar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson USA-valet.

– Det är en av de största politiska jordbävningen i modern tid. Trump har gått till val på en extrem högerpolitik och lovar enorma skattesänkningar för de rika.
– Hans populism kopplat med hans främlingsfientlighet har lockat många många många arbetarväljare. Det är samma soppa som i Europa.”
Så vad är det då som som Etablissemangets representant på fackföreningssidan egentligen ger uttryck för?

Kan det vara så att etablissemangets ägardirektivstyrda medier har misslyckats med sitt opinionsbildningsuppdrag och att detta är grundat på ett i samhället i övrigt förändrat informationsrörlighetsklimat? Enter – Internet med sociala plattformar som gör informationsflödet och opiniosnbildningseffekterna horisontellt baserade? Så kan det nog inte uteslutas att det är…

Vidare:
Om populism är ett problem, varför har då etablissemangets opinionsbildningsinsatser – upplysning (?) misslyckats så kapitalt?
Är det inte verkligheten som skall beskrivas, eller har inte människor rätt till sina egna känslor enligt ”den folkföreträdande” fackföreningsledaren med 120 Tkr i månadslön…..

Pinsamt är väl som sagt ett understatement i någon mån och inte ens det illa dolda självföraktet, förtjänar någon medömkan eftersom visdomsbehovet tycks vara enormt, hur det skall stillas?
Tjaaaee…

Mer om känsloexpertisen:

För alla korkade svenskar som fortfarande ingenting begriper av hur illa detta land sitter till med sin Anglozionistinfiltration i riksdagen, världens mest Clintondoktrinlojala land och mest Soroslojala i EU, ja kanske detta kan vara en väckarklocka om att nu är det nog dags att se till att vänner och bekanta engagerar sig i mer än sin materialism.

Denna publicering i RT är alltså inget beröm för svensktvidkommande, utan snarare ett tecken på att man är benägen att publicera information som helt havererar det svenska samhället om inte det svenska folket själva börjar ta tag i omstruktureringen.

”Den svenske statsministern Stefan Löfven sade att han skulle föredra att se Hillary Clinton i Vita huset, men förklarade att han var beredd att arbeta med Trump också.”

– Tänk så ödmjukt av honom…..men han kanske vet vem som håller i spakarna…

” Jag tror att valresultatet kommer att göra många individer, liksom marknaden, orolig. Samtidigt är det en situation som vi är väl förberedda för. Jag skulle ha föredragit att Hillary Clinton skulle vinna av ett antal skäl. Däremot kommer Sverige att göra allt för att behålla goda relationer med Förenta staterna, oavsett vem som är president, ”sade han till SVT, samt noterade också sin oro med” det rådande politiska klimatet av hat ”i USA.

Annonser