Här kommer alltså redan nu bud om att USA måste offra Anglozionisthegemonin och dess ovillkorligt monetärmekaniskt betingade expansionsplaner för att inte USA skall sjunka ner mer i kaos och armod än vad som är nödvändigt?

”Den tidigare republikanska senatorn från Nebraska, som tjänstgjorde som försvarsminister under Barack Obama, sade att en av de första sakerna nästa amerikanska ledare bör göra är att sträcka sig ut till Rysslands president Vladimir Putin för att återställa relationerna. Konflikterna i Mellanöstern och över hela världen är beroende av det, tillade han.”

Vi konstaterar lite torrt att någon återställning till det föregående läget knappast är aktuell, eftersom den unipolära ordningens kollaps är lika nödvändig som ovillkorlig. Men att ha en normalitet innebärande att ett för båda parterna på lika villkor utvecklande kommunikationsklimat, det är naturligtvis eftersträvansvärt ur ett allmänt nyttoperspektiv – idealism.

…om huruvida Hagel drabbats av ruelse inför eventuellt upptäckta idéer hos andra om ”Simsonval,” lämnar vi öppet och utesluter inget.

Annonser