P. tar det på ytterligare ett sätt och det börjar allvarligt talat bli rätt svårt att förstå hur så många människor i Sverige kan blunda så intensivt för det ovillkorligt uppenbara?

 

14937189_10154680245852065_1650411706129326402_n.jpg

När Obomba kom på idén med att bomba ISIS först när de
nådde Syrien(fantasin för denna idé fanns inte tidigare?)
så beskrevs det som ett fredsarbete.
Trots den amerikanska militärens bristande framgång mot
hotet som sagts sakna allierade på jorden så började svensk
media omedelbart att grina illa när Ryssland bistod Syrien i
saken och eliminerade oljekaravanerna med den av ISIS
stulna oljan som gick vidare in i Turkiet och sedan till Israel.
Benny Netanyahu hade förstås ingen aaaning…
Framgångsskillnaden inom loppet av två veckor gjorde
tydligen ingen skillnad i sak att poängtera.
Att Obombas insatser saknade motsvarande framgång under
samma år, tycktes helt sakna betydelse, nu blev det inte längre
ISIS som var det globala hotet, utan Ryssland,, eh, va?

Lugn – den här buskisen är inte över på långa vägar.

Det påstådda ryska hotet mot Sverige lovades tryggt att lösas
genom ett fredens avtal med Nato som innebär främmande
makts tillträde till svensk mark för utplacering av kärnvapen.
Jippi.
Ett Nato som avancerar med inställningen att Rysslands
landsgränser ligger för nära Natos gränser och alltså inte omvänt.

När USA nu fick en president som konkret uttalat, hellre vill ha
fred och samarbete med Ryssland istället för en som lovat
fullskaligt krig med vår granne, då lyckas svensk media få
en majoritet av vår befolkning ännu mer skitnödiga än de
var innan? För exakt vad?
Är krig plötsligt fred i uppochnervända världen?

Dessutom så blev denne president rasist av den anledningen
att han lovat bomba skiten ur ISIS en gång för alla
och huvudproblematiken för svenskarna tycks vara att det
är fel kön och fel hudfärg enligt ett folk som samtidigt påstår
sig anse att det är förkastligt att göra skillnad på och värdera
människor utifrån just dessa anledningar?

Med avseende på ovan beskrivet i sak så är det inte ett dugg
underligt att så många av mina medmänniskor helt förbiser
omständigheten, indikationen och signalen att USA:s
befolkning gick tvärt emot en av världens största och mest
offensiva kampanjer genom historien – för att den helt enkelt
har börjat fatta att den inte går att lita på.

Är det vi svenskar som skola besitta jorden, det tycks inte
vara bättre än att vi föddes med flytväst under håret?

//P.F.

Annonser