Inför de Clinton – Sorosunderstödda kravallerna i Stockholm på Lördag, så drar vi oss till minnes det i folkminnet så stolta svenska historiska arvet med ”De vita bussarna” som den gången användes som propagandanummer för ”heroiska räddningsinsatser” av nödlidande, något som alltså medverkade till att skapa den svenska självbilden av att vara en humanitär stormakt – i det militärindustriella komplexets kyrka med en altardans runt den gyllene kalven, kan vi väl tillägga för ordningens skull.

Numera går det dock inte fullt så enkelt att lura på befolkningen vilka villfarelser som helst, så numera går därför bussarna så att säga i omvänd ordning – mening, man bussar ut problemskapandet för att etablera den polarisering som förhoppningsvis skall leda till eskalerande konflikter – vilka i sin tur kan skapa politiskt momentum för ökade repressiva statliga insatser.

Så för att etablera bilden av en verklig och existerande fiende till etablissemanget – status quo – eller vad människor i allmänhet på oriktig grund fortfarande uppfattar som det öppna, fria och demokratiska samhället, så måste naturligtvis även andra sidan understödjas och dessutom kartläggas – verifieras – av rättsapparaten.

Så det som kommer är inte precis nytt och det är inte exakt raketforskning att begripa hur spelet läggs upp…

Anti-Trump protestors in Austin today are not as organic as they seem. Here are the busses they came in. #fakeprotests #trump2016 #austin
freerepublic.com
Annonser