Ingen rasism och inget hat – uttryckt av indelningsförespråkare, vad skall man säga?

Och temat för den kommande Lördagens freds och demokratiutvecklingsinsatser i Stockholm signerade Soros och Clintondoktrinlojalisterna, har då naturligtvis sin uttryckta motsvarighet i USA som en konsekvens av valresultatet.

Temat destabilisering under uttryckta förespeglingar av det omvända, börjar bli ett smått uttjatat begrepp i och med att den innehållsmässiga funktionen numera är helt omöjlig att missa, ja inte ännu för en svensk naturligtvis.

Det är inte utan att det är lite svårt att värja sig från tanken på att det dels ur Clinton – Soroslojalistperspektivet i Sverige och dels beroende på rådande aktuella klimatförhållande, blir till att satsa allt på ett kort ur destabiliseringsperspektivet?

Det bästa vore naturligtvis i händelse av att fackföreningsrörelsen lyckas bussa dit några tiotusental – samt infiltrerande kontrademonstranter på båda sidor – att polisen reser sig upp och ställer in motdemonstrationen samt rensar i de egna leden.

Men så kommer det inte att bli eftersom korruptionen sitter så djupt att den är institutionaliserad.

Annonser