En historia om att hålla människor förslavade av sina egna tankemönster.

15032281_10154808650963678_7391952641904463230_n.jpg

Hur man uppfostrar en slav!

1712 bjöds slavägaren Willie Lynch till USA närmare bestämt till den nya kolonin Virginia. Hans uppdrag var att utbilda andra slavägare till hur man som man uttryckte det uppfostra slavar enligt devisen – Keep the Body, take the mind!

Hans tal började…

Antikens Rom skulle avundas oss om mitt program genomfördes.
När vår båt seglade söderut på James River, uppkallad efter vår berömda kung, vars version av Bibeln vi vårdar, konstaterade jag att era problem inte på något sätt är unikt. Medan Rom ställde upp olydiga slavar längs sina vägar för att statuera exempel för andra, gör vi samma här med trädet och repet vid tillfällen. Jag kände doften av en död slav hängandes från ett träd ett par kilometer tillbaka, och ni har inte bara förlorat värdefullt lager av arbetskraft på detta häng, utan risken för uppror ökar, era grödor blir ibland kvar för länge för maximal vinst, ni lider enstaka bränder, era djur avlivas.

Mina herrar, vet ni vad era problem är; Jag behöver inte utveckla. Jag är inte här för att räkna upp era problem, jag är här för att introducera er för en metod att lösa dem. I min väska här, har jag en utvecklad metod för att styra din svarta slavar. Jag garanterar var och en av er att om det är implementeras på rätt sätt, kommer det att styra slavar för minst 300 hundra år framåt, och min metod är enkel. Någon i din familj eller era övervakare kan enkelt använda den.

Jag har beskrivit ett antal skillnader bland slavarna, och jag tar dessa skillnader och gör dem större. Jag använder rädsla, misstro och avund för kontrolländamål. Dessa metoder har jag arbetat med på min blygsamma plantage i Västindien och det kommer att fungera i hela södern.Ta denna enkla lilla lista över skillnader och tänk på dem.

* Ålder
* Färgnyans
* Intelligens
* Storlek
* Kön
* Plantagernas storlek
* Plantagernas status
* Attityder

Nu har ni en lista över skillnader, och nu skall ni få en översikt av åtgärder, men innan dess måste ni förstå att misstro är starkare än förtroende, och avund är starkare än välvilja respekt eller beundran. De svarta slavar som efter att ha fått denna indoktrinering kommer fortsätta att arbeta utan gny och kommer att bli självgenererande för hundratals år framöver, kanske tusentals. Du ställer den gamla slaven mot den unga svarta, och den unga svarta mot den gamla svarta. Du måste ställa slavar med mörk hud mot ljus hud, och slavarna med ljus hud mot mörk hud. Du måste ställa honan mot hanen, och hanen mot honan. Du måste också ha vita anställda och övervakare som misstror alla svarta. Men det är nödvändigt att dina slavar litar och är beroende av oss. De måste älska, respektera och ha tillit endast till oss. Herrar, denna strategi är nycklarna till att styra. Använd den. Se till att era hustrur och barn använder den och aldrig någonsin missar tillfället. Om strategin används intensivt i ett år, kommer slavarna själva att förbli ständigt misstänksamma mot varandra. Tack herrar.

Willie Lynchs tal är betydligt längre, och innefattade såklart även hur man initialt var tvungen att offra en av slavarna tex genom att tjära och fjädra en, för att sedan låta 2 hästar bundna till vardera ben slita slaven isär framför de andra, män, kvinnor och barn. Alltså beröva kvinnan sin manliga förebild som försvarare, så kommer hon uppfostra sina söner till att bli lydiga arbetare i fruktan för deras liv, och sina döttrar till att bli som henne själv, uppfostrande nya slavar i ett evigt ekorrhjul.

Alltså indelningar för ett självkontrollerande slavsamhälle byggt på rädslor och misstänksamhet mot varandra… Något som borde mana till eftertanke i landet med alla indelningar som någonsin uppfunnits inom religion ideologi samt geografisk härkomst och där tyska skolan med fürer ed infördes 1944…

We have all been LYNCHED – varifrån uttrycket alltså kommer.//M.L.

Annonser