Tjaaaeeee, förlåtelse kan ju bara ges till de som söker den, så är det ju och i ljuset av att det i dessa sammanhang så ofta är egennytta som verkar ledande för individen så är det ju svårt att se hur det hela skulle kunna utvecklas till annat än en ren parodi ur ett demokratiskt eller allmännyttigt perspektiv.

Republican nominee Donald J. Trump has won 290 electoral votes, becoming the 45th president-elect of…
youtube.com
Annonser