Det är inte kläderna som gör att det uppstår konflikter och att kommunikationen brister! Men de polariseringsreligiösa vill gärna få det på det viset så att det skall vara enklare att dela in människor för att ställa dem mot varandra på horisontalplanet.

Det verkar dock nu helt osannolikt att destabiliseringsinsatserna skulle kunna lyckas i ett klimat som har syftat till passivisering sedan flera decennier – om inte sekel, men där man nu ändå har kommit till den punkt när allmänheten uppenbarligen inser att etablissemanget spelar ett falskt spel mot den egna befolkningen som går ut på att göra allt färre människor allt rikare på allt fler människors bekostnad.

Det kom alltså ingen uppslutning till Sergels torg i någon nämnvärd omfattning.
Varken amerikaner eller svenskar kommer alltså att köpa den Anglozionistiska spelkulissens polariseringsagenda.

Till och med i det mest Clinton – Soroslojala landet på jorden så begriper alltså tillräckligt många så mycket att de inte kommer att ta till våld i någon större skala.

Vi befinner oss alltid i slutet på den tid som har varit. Det gör ont att tänka på det på så vis. Det gör även ont att säga det. Men det är faktiskt där vi är nu ändå. För att det har varit som det har varit. Det går inte att gå tillbaka till vad som en gång varit. Vi kan bara gå framåt och vi kan bara gå framåt i vår egen utveckling som individer för att samhället skall utvecklas. Vi har passerat den punkt i utvecklingen som gör allt utan återvändo som samhälle och endast något drastiskt och eller vad som uppfattas som destruktivt i förhållande till Status Quo kommer att förändra saker och ting från den rådande utvecklingsriktningen till någonting annat – bättre.

Annonser