Så lite om det strukturella funktionernas syfte och utseende. Det var således så att 1983 var National Endowment for Democracy inrättat för att ”stödja demokratiska institutioner över hela världen genom privata, icke-statliga insatser”. Lägg märke till ”icke-statliga” -parten av bilden, en del av myten. I själva verket kommer så gott som vartenda öre av dess finansiering från den federala regeringen, vilket tydligt framgår av bokslutet i varje nummer av dess årliga rapport. Här finns lustigt nog en del andra aktörer också…. en hel del andra. NED gillar att referera till sig själv som en NGO (icke-statlig organisation) eftersom detta bidrar till att upprätthålla en viss trovärdighet utomlands som en tjänsteman på en amerikansk myndighet inte kan ha. Men icke-statliga organisationer är fel kategori. NED är en GO – Government Organisation

Allen Weinstein, som hjälpte utarbeta lagstiftningen om inrättande av NED, var ganska uppriktig när han sade 1991: ”Mycket av det vi gör idag gjordes i hemlighet för 25 år sedan av CIA.” I själva verket har CIA tvättat pengar genom NED.

Man behöver inte precis vara ett datageni med tillgång till aktiva mucketykartor för att kunna gör kopplingarna i detta till bankerna och det militärindustriella komplexet.

http://www.thirdworldtraveler.com/Blum/TrojanHorse_RS.html

Carl Norbergs foto.
Annonser