Om vårt intellektuella medvetande rör sig tillsammans med både vår sanna och verkliga personlighet, då kommer äktheten förena oss med vår naturliga emotionella disposition. När vi väljer att befria oss från vår falska kognitivt formaterade personlighet genom att stäva efter att vara autentiska – uppriktigt försöka att ifrågasätta de grundläggande värderingar som skapar våra egna känslor – gör vi en investering i att nå visionen – insikten – om vilka vi verkligen är som människor. Vi lever då livet som bara vi är menade, efter bästa möjlighet i strävan efter vår egen utveckling.

Autenticitet – omistlig vilja till kritisk självbetraktelse för självförståelse – är en hörnsten i att omvandla och utveckla oss själva som individer och i förlängningen världen. När vi åtar oss att leva ett autentiskt liv, ägnar vi oss åt att göra en banbrytande skillnad. Vi är själva källan till vårt individuella kreativa uttryck, välvilja, släktskap och kärlek. Detta är det mest sanna förverkligandet av livet, det är att försöka leva i nuet – verkligheten. Vi måste kämpa men inte utan mening.

Att vara äkta och uppriktig mot sig själv är att välja att bli accepterad som sig själv av sig själv – med fel och brister – för vem man är och inte för vem man inte är, vad man vill vara, eller vad man presterat i ett kollektivistiskt materialistiskt paradigm. Annars, om man inte accepterar sig själv utan förnekar sig själv, så kan man aldrig bli uppriktigt accepterad av någon annan och då förblir man jagande efter någonting som aldrig kan uppnås – känslor som ligger utanför den egna möjliga upplevelsen.

Så att nu vara uppriktiga och ärliga mot oss själva är det största arbete som vi någonsin kan välja att begå – utföra – och det tar aldrig slut eftersom vi aldrig kan bli fullkomliga – vi kan aldrig bli perfekta i så måtto eftersom känslor tar både tid att uppleva och bearbeta. Och vi kan aldrig vara giltiga i förhållande till andra förrän vi försöker vara uppriktigt autentiska i förhållande till oss själva. Vi måste våga ifrågasätta våra egna känslors betingande grunder vid varje enskilt givet tillfälle och möjlighet.

Vi lever i mycket spännande tider. Vi har fått de tekniska verktygen den här gången. Vi har visserligen alltid haft dem potentiellt, emotionellt och intellektuellt eftersom mänskligheten har dem inbyggda i sig, men våra maktbenägna förledare har gjort allt som de kan för att dölja den möjliga användningen av dem från oss och förneka oss deras existens. Det är dags att vi knackar på dörren till direktionen och låter dem få delta i användningen – med allt vad det kommer att innebära. När vi gör detta och andra uppfattar signalen, så förstärker detta effekten och uppvaknandet till mer medvetet medvetande accelererar. Vi måste hjälpa vågen att växa – rörelsen kommer av sig själv ur oss själva när vi strävar efter att bli en del av förändringen genom oss själva.

15055662_10209479100309230_7704600522334032843_n

Annonser