Jerker Nordlund.

För att se hur en USA-imperialistisk världsbild kan se ut från ett journalistiskt perspektiv kan man följa Wolfgang Hanssons krönikor i Aftonbladet. Jag saxar från en av dem:

”Men det är inte bara sanktionerna Putin vill bli av med. Han vill bryta landets isolering och montera ned den gamla världsordningen där USA är ensam herre på täppan. För att lyckas med det måste han slå in en kil mellan EU-länderna och så tvivel hos USA:s ledning. Där har Putin i Donald Trump hittat en ”nyttig idiot”. Även om Trump inte blir president finns det nu en grupp i USA som anser att det kanske är bättre att samarbeta med Ryssland än att vara i konstant konfrontation. Och som tycker att Krim kanske är ett pris man måste betala.”

Texten talar rätt mycket för sig själv, Wolfgang tycker att det är bekymmersamt att det finns en grupp i USA som söker fred med Ryssland istället för ständig konfrontation. Det är så det konceptet ser ut, ständig konflikt, ständig ökad vapenförsäljning. Och Sverige är som vanligt djupt insyltad på den anglozionistiska sidan.

Men det finns en detalj, kanske en språklig sådan, som banar väg in mot Hanssons inre världsbild. Jag saxar igen:

”Och som tycker att Krim kanske är ett pris man måste betala.”

Vem i USA har ett pris att betala angående Krim? USA ligger i Nordamerika. Ryssland ligger i Eurasien. Ryssland gränsar till Krim. Krim har varit en del av Ryssland i hundratals år, Krim har aldrig varit en del av USA. Vad har USA för intresse av om Krim tillhör Ukraina eller Ryssland.

Den enda anledningen att USA skulle anse sig behöva betala Krim till Ryssland vore att Ukraina var en del av USA:s intressesfär, vilket man får se som en imperialistisk världsbild. Vi kan jämföra med att Ryssland skulle ha synpunkter på att USA annekterade Puerto Rico, ”Puerto Rico kanske är ett pris Kreml tycker att man måste betala för att slippa konstant konfrontation med USA”. Eller att Putin skulle ondgöra sig över ett närmande mellan Cuba och USA till den milda grad att han hotade med vapenskrammel för att få det att upphöra. Detta är hur den amerikanska imperialismen ser ut om man vänder på steken

#AllWarsAreBankersWars #MilitärIndustriellaKomplexet #KaosImperiet #Skuldslavar #Folkresningen #Bankreform #DeFria

Nyss enades USA, Ryssland och de stridande parterna om en vapenvila i Syrien. Nu deltar Ryssland i den värsta bombningen av civila sedan krigets början. Vad är det egentligen Vladi…
aftonbladet.se
Annonser