I världens mest Clinton – Soroslojalistiska land är naturligtvis detta ingenting som spelar någon roll, vi vet bäst helt enkelt och vår politiska adel och Anglozionistkontrollerade presstitutionsetablissemang, skulle faktiskt aldrig vilseleda befolkningen med uppsåt.

strategic-culture.org
Annonser