Med avseende på att världens mest Clintonsoroslojala land just har haft Petro Dollarschenko på besök samtidigt som USA:s tillträdande president deklarerar att det skall bli fred i Syrien och att spänningarna med Ryssland skall de-eskaleras, så kan det ju i ljuset av att Ryssland kräver internationella sanktioner mot Petro och Györgi, kanske anas på vilken ände av den moraliska skalan som Sverige egentligen befinner sig i verkligheten.

Om det skulle visa sig att den amerikanska delen av underrättelsetjänstkollektivet, den som med hjälp av det amerikanska utrikesdepartementet och György Scharz – Soros har ställt an Maidanrevolutionen, nu verkligen lämnar Ukraina, så blir det inte roligt att vara svensk med en självuppfattning om att vara en humanitär stormakt. Inte minst med avseende på att vi har tre särskilda ambassadörer utsedda för utvecklingen.

Vem som ligger bakom vad i detta börjar bli allt mer uppenbart.

Translated by Ollie Richardson & Angelina Siard 13:12:33 16/11/2016 Nahnews.org US intelligence officers are urgently leaving Kiev, whose offices were in the…
stalkerzone.org