Larvigt är naturligtvis en alldeles för positiv beskrivning av vad John McCain spyr ur sig när han projicerar ut sin frustration över omvärldsutveckligen i ljuset av verkligheten.

Som vi alltid har sagt så är deras materialistiska filosofiska orientering deras egen ovillkorliga själsliga undergång – depressionen kommer att äta upp dem inifrån. Men problemet blir omgivningens reaktion på deras oförsonlighet, att de tror att de har rätt i förhållande till verkligheten, när tillräckligt många – en kritisk massa – ser det uppenbara i att de är vansinniga?

Så ja, de är dåliga för alla andra och de är dåliga för sig själva, men de är inte dåliga människor, de är bara människor med samma värde som alla andra, de är bara mer själsligt obildade, mycket mer obildade – fattiga i själen och anden och därav deras alltmer växande behov av excesser i form av yttre bekräftelse – skenande materialism.

Sit down. This is going to shock you. (Not). We reported yesterday on the telephone call between US president-elect Trump and Russian president…
Annonser