Som Matte säger, det mesta har sagt så många gånger nu att det nästan känns som att det mest är medömkan som gör att upprepningarna fortsätter.

”De senaste dagarna har jag inte alls känt för att skriva här. Jag har faktiskt funderat över hur bortkastad informationsåldern är i vår tid då människor tycks immuna mot idén om att deras hjärna existerar för att den faktiskt skall fylla en funktion som kan bättra deras liv.
Men:
Med denna artikel hoppas jag att det blir uppenbart att det jag tjatat om alltså inte är en konspirationsteori.
Sammanfattning:
Alla elektroniska pengar idag skapas ur tomma luften av privatägda storbanker vid utlåning (skuldsättning).
Det är alltså så att alla pengar som du har på ditt kort är krediter och alltså räntebärande skulder (Lyxfällan deluxe). Det är dessa som skapar kriser och har designats för att göra allt färre människor allt rikare, på allt fler människors bekostnad.
Det är deras mekanik som gör kriget om strategiska #naturresursflöden och människors lidande till en tvungen del av detta banksystem.

I övrigt:
Att Trump nu föreslår en Glass-Steagal (bankdelningslag) liksom den som kördes igång 1933 då det valutafinansiella systemet stod inför en kollaps, liksom att världens äldsta och mest oädla centralbank (Palmstruchs gamla kreditbank från konungarikets nederlag i 30-åriga kriget i och med nationalstatens och hjärntvättsnationalismens bildande; Svenska Riksbanken) nu plötsligt fått för sig att införa e-krona, kan bara tolkas som att systemet är fullständigt på väg att haverera!
Nu skall alltså #betalningsmedlet plötsligt göras tillgängligt efter att sedan kreditavregleringen 21:a november 1985 enbart handlat om att skuldsätta stat, företag, privatperson och kommun, och postchecksrörelsens, tillika folkets tillgång till riksbankskontona, med postgirots försvinnande i o m bankkonsolideringen och skapandet av dagens Nordea, 2001.
#Betalningsinfrastrukturen ligger alltså i privat ägo, liksom all nödvändig infrastruktur i samhället ligger i privat ägo; så den offentliga makten, varur Kungliga majestätens kansli skulle till Nordiska Kreditbankens gamla lokaler i form av nybildat Regeringskansli och Riksdagen på Riddarholmen flyttades in i Bankpalatset på Helgeandsholmen, alltså från ”monarki till demokrati”, fick vi en #FinansiellDiktatur istället för en #EkonomiskDemokrati; ty pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken.
Idag är staten överskuldsatt. Idag är kommunerna överskuldsatta. Idag är Sveriges befolkning den högst privatskuldsatta i förhållande till BNP och de resterande 7 miljarder människorna på planeten.
Om än e-kronan lanseras är den som är satt i skuld icke fri, och således är landet och dess befolkning det mest ofria sådana på planeten.
Och kanske är det just för att undvika en vidare deflationsbaserad stagnation i realekonomin som dessa e-valuta smidigt hamnar i ett chip i din hand genom statslånsfinansierade tranfereringar. Vilken hjärndöd dokusåpa-follower tackar Nej till 100’000 e-kr om de blott måste chippa sig som ett kreatur? Idag tror de flesta ju att en demokrati skall övervaka samhällets invånare, inte att invånarna skall övervaka deras för-troende-valda företrädare. Så hjärndött är det!
Liksom, Inte har många människor än förstått varför Gustav III blev skjuten på maskeradbalen. Inte har många människor än förstått varför Olof Palme blev skjuten efter en kväll på biografen.
Sverige har fått den skuldsättning som deras boj-längtande förledstavade sinnen sig sökt efter.
Tyvärr.”//M.A.
#Folkresningen #DeFria #Bankreform

Sverige kan bli ett av de första länderna i världen som inför en elektronisk valuta.
svt.se|Av SVT Nyheter
Annonser