I världens mest Clintonsoroslojala land så kan det givetvis komma en del konsekvenser av att ha spelat bankkramande Anglizionistiskt dubbelspel under väldigt lång tid och dessutom alltid mot den egna befolkningens väl samt mot dess medvetna medvetenhet.

Så när omvärlden förändras på ett sätt som innebär att omvärlden inte längre accepterar plundringen genom den Anglozionistisk Bankhegemonin, så kommer naturligtvis konsekvenserna att rulla in i Sverige från utsidan – ”exempelvis” i form av olika informationsflöden från dessa länder som inte är så förtjusta i Sverige – vilket i sin tur kommer föra med sig effekten av att en väldig massa människor kommer att få väldigt kalla fötter, ja rent av iskalla.

Så att till exempel Riksbanken, som har upprätthållit illusionen – det allmänna förtroendet – för det innevarande uppenbart dysfunktionella systemet nu plötsligt börjar yra om att införa digitalvaluta för att försöka komma undan ansvaret för sina egna gärningar och handlingar, det är bara skrattretande – eller då inte – i ljuset av att det faktiskt är det bankkontrollerade underrättelsetjänstkollektivet, som ännu mer faktiskt kommer visa sig ha ägnat sig åt inte mindre än en hel del moraliska excesser och tvivelaktigheter.

Proprie nomen är uppenbarligen vad det är in detta rök och spegelmakeri. Signalvärdet?

Tjaeee, vad sägs om att Sverige är förlorat och att var och en nu försöker att rädda sig själv….eftersom andra underrättelsetjänster nu kommer att börja sprida information om verkligheten med ett annat opinionsbildningsskapande syfte än tidigare.

Att förlåta och gå vida är den enda vägen framåt, problemet som många är rädda för är att den vägen bara går framåt genom att människor är medvetna om vad som måste förlåtas.

Att han tidigare utrett senare politiska mord ser ut att kunna bli ett ytterligare intressant perspektiv.

Biträdande riksåklagare Kerstin Skarp har lett Palmeutredningen sedan 2009. Men från den 1 februari nästa år tar chefsåklagare Krister Petersson över jakten på Olof Palmes mördare.…
aftonbladet.se
Annonser