Atlantintegrationisten Aleksej Uljukajev, chefen för ryska ministeriet för ekonomisk utveckling, har alltså anhållits misstänkt för att ha tagit emot en muta på 2 miljoner dollar. Han skall ha utfärdat en positiv ekonomisk prognos med hjälp av vilken företaget Rosneft har kunnat köpa upp 50% av Bashneft. Men detta är alltså inte så enkelt som det ser ut och det är en del av det djupare spel som pågår inne i Kreml för att konsolidera lojaliteten mot mer verklighetsbeskrivande idealistiska filosofiska normer.

Händelserna i dag är mycket olika emot vad som tidigare har varit, alltså nu i det förändrade informationsrörlighetsklimatet. Snarare än tidigare gripanden över ”anförda” men i verkligheten ogrundade kulisser av metafysiska, filosofiska och så kallade ideologiska tvister om Rysslands framtid, är kvarhållandet av Alexey Ulyukayev en fråga om storskalig sakligt grundad materialistisk korruption i fråga om en man, som, om anklagelserna är sanna, inte mindre än starkt tenderar att sätta extrem personlig girighet över plikter mot hans land och ämbete.

Ingen nation kan tolerera korruption inom de högsta positionerna av den verkställande makten – som likafullt just därför också bara är misslyckad ledande till sin funktionsmässiga grund – men som utifrån detta alltså också måste ha den idealistiska filosofins kompass glasklart orienterad. Inte bara är politiker någonting som absolut INTE får stå över lagar byggda på moraliskt korrekta principer – vilket pinsamt nog är precis vad de gör i Sverige med sina frivilliga och påföljdslösa KU – förhör och avsaknad av tjänstemannaansvar, de måste med nödvändighet att utsättas för högre nivåer av granskande kontroll vis-a-vis vanliga civila medborgare. Det kontrollen kan alltså inte läggas på en ägardirektivstyrd presstitutionskår, det är mänskliga vansinnet manifesterat på jorden och det beskriver situationen i Sverige.

En statsförvaltningsledning skall utifrån Egna nådda insikter och moraliskt redovisad förståelse tillse att altruistisk utveckling av välstånd och säkerhet för allmänhetens tillses och alla brister mot denna skyldighet måste mötas med full kraft av lagens påföljder.
Att då bete sig som en svensk politiker…jorå serru, den kommande revisionen av den svenska befolkningens självbild den blir någonting som kommer att bli ihågkommet.!

Det ska alltså tilläggas att sådana fall som detta inte är någonting unikt för Ryssland eller andra stormakter. Just nu överväger därför exempelvis tillträdande presidenten Donald Trump att väcka åtal mot Hillary Clinton för hennes brottsliga handlingar. Det är för sakens skull densamma Hillary Clinton som alltså – återigen pinsamt nog för Sverige – har sitt starkaste stöd på jorden i det mest Soroslojala landet inom EU – Sverige

Det skall i detta också påpekas att Uljukajev närmast öppet verkar ha varit en av det Anglozionistiska västs favoriter inom den ryska regeringen, tillsammans med figurer som finansministern Anton Siluanov, Sberbank-chefen German Gref (en inbiten globaliseringsanhängare) och centralbankschefen Elvia Nabiullina, som alla har fört en ekonomisk kurs som gynnat den Anglozionistiska bankhegemonons fortsatta kontroll över strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel till men för Ryssland på medellång till lång sikt under orättmätigt grundad kortsiktig argumentation. Storleken på den Svenska banksektorn säger det mesta om den svenska inställningen.

Det kan alltså inte precis uteslutas att brottsmålet mot Aleksej Uljukajev kan vara ett lite initialt mjukt sätt att göra sig av med femtekolonnare inom den ryska regeringen. En sorts mjuk utrensning. Det kommer alltså fler och större fall som detta nu och de kommer att komma allt snabbare när nu Atlantintegrationisterna samtidigt försvagas.

Den senaste utvecklingen bekräftar helt enkelt Rysslands engagemang i kampen mot korruption på regeringsnivå. Tyvärr hålls samma moraliska våglängd uppenbarligen inte för sanning på så många andra ställen och särskilt inte på ett speciellt och närliggande.

Russia’s major crackdown on corruption leads to the first ministerial-level arrest…
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser