Fast det luktar mest helikopterpengarambitioner….

Inte minst med avseende på att det bara finns en av bankerna kontrollerad betalningsinfrastruktur…..

Problemet är den växande finansiella belastningen på den produktiva ekonomin.

The Central Bank of Sweden is considering issuing a national digital currency to solve the problem of a dramatic drop in the domestic use of cash. The so-called…
rt.com
Annonser