Och i skymningsljuset av Anglozionisthegemonins sönderfall kommer då den tidpunkt när det skall klarläggas hur den gällande ordningen ser ut i verkligheten.

Att Sverige nu sitter fast mellan hammaren och städet är allt annat än otydligt.

Vad gäller det svenska rättssystemet så är det ju knappast så att det kan vara oklart för någon med avseende på den gällande bank och kreditlagstiftningen vad det är för någonting och varför andra länder nu uttrycker sig som de gör med avseende på garantier, detta med hemliga utlämningar från Sverige och Amerikanska hemliga fängelser utomlands, är inte några statshemligheter längre.

Annonser