”Vi har mött fienden, och han är oss.” ~ Pogo

Så DELA detta för nu är det mer viktigt än någonsin tidigare att vi börjar att röra oss framåt genom att ta ett steg i oss själva.

År 2016 är det år då ditt personliga uppvaknande till vikten av att ett ökat eget medvetet medvetande, räknas mer än din röst i den samhällsteater som idag kallas för demokrati, men som i allt väsentligt bara är en meningslös statik – ett bevarande av status quo. Ett socioekonomiskt tillstånd där en allt mindre grupp människor skall bli allt rikare på allt fler människors bekostnad, för det enda som kan vända på utvecklingen av ändlösa krig, ostoppbar övervakning, polariseringsskapande strategi, spänningar skapade av kapprustning , miljö i ruiner, och i grunden – okontrollerat skuldslaveri, är taktiskt en tillräckligt stor och tillräckligt pigg grupp av orädda, rättfärdiga individer som vågar att se sig själva i ljuset av verkligheten.

Tills dess att människan är fri och mänskligheten framträder som segrande ur det mentala slaveriet av sin egen inre individuella materialistiska statism, så kommer mänskligheten att få den styrning att vi förtjänar. Så är det bara!

Människan måste tillgripa egenmakt över sina individuella tankar och känslor i en tillräcklig omfattning på höjden och därmed utsträckning på djupet, för att kunna betrakta sig själv som tillräknelig och sluta upp med att se sig som ett individuellt och kollektivt offer för för sin egen, förmodligen för det mesta omedvetna, materialism och istället göra sig till härskare över sin egen individuella idealism tillsammans med andra individer.

För bara, alltså bara, om individen utvecklas så kan samhället utvecklas, så vi måste våga ta steget framåt i vår egen utveckling eller så gör vi oss själva till offer för vår egen oförmåga till utveckling i en ständigt föränderlig verklighet.
Äntligen, kan man ju faktiskt tycka, så bubblar några av de mörkaste, fulaste och mest svåra frågorna vi kan se, upp i det allmänna medvetna medvetandet.

Den långa och väldokumenterade historien av skuggregeringen – Den Djupa Staten, pedofili, människo – organ – handel, medvetna människooffer av krig och dolda agendor bland världens styrande elit kan slutligen diskuteras öppet utan omedelbara meningslösa bakslag. Den ökända svarta katten är ute ur lådan nu, och det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att delta i arbetet med att väcka människor till medvetenhet om dessa brott mot mänskligheten, begångna av den mest materialistiskt orienterade eliten.

Det finns ingen plats på planeten jorden, där fritt tänkande människor kan njuta av frivillig gemenskap och fredlig samexistens utan inskränkande inblandning av statismens box och dess sympatisörer. Sorgligt men sant. Hela världen är koloniserad av materialistisk statistideologi på väg mot sin egen undergång och det finns inget där att göra för att dölja detta tänkesätt. Men det finns tillräckligt med levande frihet i denna uppenbarelse ensam i sig själv, eftersom överallt nu, kan vi öppet delta i någon av miljoner enkla handlingar som leder till en psyko – logisk revolution och ökad självständighet, förändringen är här, nu och detta kommer att bevittnas och absorberas av de mest behövande. Vi kan bara upplysa andra om vårt eget medvetande och det är allt som behövs, eftersom tankar grundas på känslor – som kan utvecklas av tankar – vår förståelse av och för oss själva. Vi kan och måste utgöra den förändring vi vill se omkring oss.

”Vi har mött fienden, och han är oss.” ~ Pogo

Socialt kaos och meningslös ohövlighet har med rätta synts som en återspegling av inre kaos, rädsla och disharmoni – obalans. Det är klart nu att många har utbildats för att välja lag – lojalitet under de materialistiskt lysande neonskyltarna av personligt oberoende som mentalt fängelse – men vem vill egentligen i grunden vara oberoende av andra människor på jorden – ensam. Att välja destruktivitet i stället för kreativitet, för att bygga isoleringskammare i stället för rundabordssamtal, att njuta av konflikter av nyfikenhet, och att söka den bedövande komforten i grupptänkande över osäkerheten i individualitet, när individen bara kan uppleva sina egna känslor? Vem vill vad och varför?
Dessa program är socialt konstruerade sjukdomar och deras främsta symtom är våld i ord och handling. Detta är ute i det öppna landskapet för allmänt medvetet medvetande nu, för dem som har ögon att se med och öron att lyssna med – en hjärna som är engagerad.

Människor som fortfarande inte ännu kan förstå den verkliga naturen av regeringen som en organisation som hämtar sin kraft och myndighet från den allmänt uppfattade överlägsna möjliga tillämpningen av våld – våldsmonopolet. De har ännu inte fullt ut förstått att för att regeringen ska kunna erbjuda en lösning på ett problem, så måste den först skapa detta stora och mycket svåra problem. Många är fortfarande ovilliga att erkänna att vi styrs av en plutokratisk oligarki, en materialistisk Anglozionist – statism som inte tar order från valda politiker utan som genom sin ekonomiska makt ger order – styr, genom den djupa staten.
Mainstream börjar nu bli att, ägardirektivstyrd presstituerad Media är nu öppet och ogenerat här för att övertyga och distrahera oss, för att inte informera eller ge oss medvetenhet om verkligheten. De flesta medier, däribland många alternativa, har nu helt exponerat sig som rena materialistiska partsinlagor utan engagemang för objektivitet eller logik. Vi är äntligen fria från bojorna av denna organiserade form av propaganda och ideologisk psykologisk ockupation.

Indoktrinerade till att tro på detta system har varit obligatoriskt för människors psykosociala välfärd och upplevda säkerhet, hänsyn till alternativ har varit praktiskt taget otänkbart för medborgarna. De flesta har hela sitt liv och känslomässiga förmögenhet investerat i detta spel, och som sådant, ä verkligheten som sanning för tung att bära, den är helt enkelt för mycket att bearbeta och alltför smärtsam att acceptera. Lydnad och efterlevnad av tillståndet och kulturen har sina sömniga, bekväma förmåner, men den naturliga lutningen av den mänskliga själen är att dras mot sanning och frihet i verkligheten – att utvecklas. När detta ignoreras eller förnekas, är inre frid omöjlig och yttre kaos oundvikligt.

På grund av detta finns det nu gott om möjligheter att inspirera och väcka människor med seriös information. Utvecklingspotentialen i Sverige har aldrig varit mer gynnsam. Aldrig någonsin!

Annonser