Egots omfattande av mer är nödvändigheten för sin överlevnad blir ett växande hinder mot utvecklingen av själen. Egot är själviskt.

Själen är en process där dynamiken är förändringen av självet över tiden.

Tanken bottnar – grundas – i en känsla och tanken kan vidare utveckla rationalisera rimligheten i denna känsloskapande grund – värdering och därmed utvecklas till att bli mer anpassad till verkligheten – nuet, därför så är intellektet vägen till utvecklingen av den känslomässiga intelligensen – självförståelsen – vikten av att försöka uppleva och förstå sina känslor i nuet – förståelsen av självet, vilket är det omöjliga eftersom tid är rörelse och det eftersträvansvärda eftersom ett liv utan känslor saknar mening.

15036510_10209504210536970_1171690628110522494_n

Annonser