Att det är befolkningen mot bankerna kommer med tiden – som är kort – att bli allt mer uppenbart för alla. Detta kommer naturligtvis att ta sig olika uttryck, vara några kommer att vara rena excesser som kommer att ta sig alltmer dramatiska former.

Eftersom den Anglozionistiska politiska adelns uppgift är att upprätthålla detta system, för dess primära nyttotagares räkning och människor inte gärna accepterar att framstå som dumskallar – erkänna att de har blivit lurade hela livet – så kommer det också med tiden att bli allt mer tydligt att konflikten ligger i oss själva, förändringen kommer inifrån oss själva eller inte alls, i konflikten mellan materialism och idealism, där tillräckligt många måste inse att den egna materialismen blir det altare på vilket samhället kommer att offras om vi inte byter beteende. Så enkelt är det.

Sex personer fick livshotande skador och 21 andra skadades när en man tände eld på sig själv och sprang in i en bank i en förort till Melbourne i Australien. Kunderna och de anställda på banken tvingades springa igenom eldinfernot för att ta sig ut…
ttela.se
Annonser