2010 11 17

Ser nu en perfekt storm komma, av konvergerande kriser som tillsammans utgör en vattendelare i historien om vår art. Vi är vittnen till, och deltagare i, övergången från decennier av ekonomisk tillväxt till decennier av ekonomisk nedgång. Nu eller aldrig måste det bästa i oss få styra våra handlingar.

Annonser