Jerker om den fysikaliska aspekten på bankväsendet

”Den som vill förstå hur bankvärlden fungerar kan börja med fabeln om Schrödingers bank.

Schrödinger hade nämligen alla sina pengar sparade i Zuricher bank och en dag beslöt han sig för att med hjälp av en vän som var revisor i banken kontrollera om pengarna där var säkra eller inte.

Vännen som också hade studerat kvantfysik innan revisorsutbildningen upplyste dock honom om att banken var kvantmekanisk

– Zuricher bank är en superposition av en fungerande bank och en bank i konkurs. Så länge som du inte kontrollerar bokföringen vet vi inte vilket utfall som är det rätta. Vill du att vi går igenom siffrorna.

– I helvete heller sade Schrödinger, inte så länge jag har kvar mina pengar där.

Efter denna episod blev Schrödingers reaktion genom Basel II kanoniserad som standardförfarande till hur man skall förhålla sig till bankers balansräkningar.”//J.N.

Annonser