Tänka sig att det är de traditionella opinionsmätnings (bildnings) – instituten som redovisar ”framgångarna” för SD, alltså samma som redovisade hur stor marginal som Hillary skulle vinna med….

Allvarligt talat så är det ta mig fan skrattretande hur imbecillt allt har blivit i det här landet där det kommande lidandet aldrig har varit mer välbehövligt.

Så med avseende på att skuldökningsbaserad offentlig konsumtion är den enda återstående faktorn för att upprätthålla den aggregerade efterfrågan så kommer givetvis den lånefinansierade försvarsanslagsökningen och de humanitära ”nödinsatserna” som fullkomlig överraskningar….

Regeringen kommer att behöva låna pengar för att hantera den pågående flyktingkrisen.
dn.se
Annonser