Så Nej, här kommer en utförlig men klar och kort förklaring av vår gamle vän Bill Still ( utan Bimbos hemma ) till varför Hillary INTE kommer att kunna ändra på utfallet av valet genom ”elektorerna” den 19:e December.

Visit our website now: http://www.billstill.com – considered by informed insiders’ as THE ultimate…
youtube.com