…och nästa anhalt för accelerationen av det sönderfall som bygger på ett växande misstroende mot detta system kommer alltså i Italien om två veckor.

Italy’s Government on Verge of collapse: Next Trumpian Domino to Fall? 18 Friday Nov 2016 Posted by mishgea | November 18, 2016 8:33:03 | Economics ≈ 3…
mishtalk.com
Annonser