Tjaaee, och för svenskt vidkommande är det väl snarare mer lämpligt att försöka hitta några presstituerade som INTE har löpt i ägardirektivens rännarbanor med opinionsbildningsskapande uppsåt….men det sökandet är ju ganska snabbt avslutat.

Kort sagt så är det så och inte på något annat vis. Precis som att man inte kan ge annan förlåtelse än den som sökts, så är det inte någon bra idé att fortsätta att låta medierna vilseleda befolkningen bort från ett växande medvetet medvetande om man vill att individen skall utvecklas, så att samhället kan utvecklas.

By Chris Rossini We’ve seen the make-shift ”fake news” list created by a leftist feminist professor . Well, another fake news list has been revealed and this one holds a lot more water. This list…
ronpaullibertyreport.com
Annonser