Dela för att få människor att förstå, att de måste tänka efter nu om de vill slippa lida eftersom är huvudet dumt så får fötterna lida!

Så vi inväntar nu alltså i och med detta på att Jason Chaffetz tar tag i frågan om att lagföra Hillary Clinton, samt ett otal andra inblandade i det amerikanska utrikesdepartementets förehavanden och då naturligtvis även ifråga om Clinton foundations Pay2Play – att sälja politik till enskilda intressen.

En ”konspirationsteori” är, a priori , en bra sak. Varför? Eftersom världen är full med konspirationer. Vad är en konspiration? Det är en hemlig plan utarbetad av en grupp människor. Tror någon av er med 16+ ”intelligens” att det inte finns tusentals konspirationer som kläckts varje dag av tiotusentals professionella människor överallt? Som ovan med Clinton.

Det kallas för strategisk planering med enskilt vinstmaximerande syfte. Vet du inte att företag konspirerar också? Vad tycker du att antitrustlagarna handlar om, lagarna mot kartellbildning, konkurrensmyndigheten? Vet du att brottsbalken också är full av konspirationsbrott? Varför? Så här är upplägget: Om du vill förstå vad som händer bakom rökridåerna innan du blir matad av Anglozionisternas förledningsmedier och riksdagsmän, måste du spendera merparten av din tid på att titta på konspirationsteorier . Enkelt – om du avvisar konspirationsteorier är du blind . Punkt slut.

Om detta gäller för andra länder i allmänhet och USA i synnerhet med avseende på CIA, som den svenska underrättelsetjänsten är intimt sammankopplad med, så kanske fler borde ställa sig frågan om hur det egentligen står till med den nyttige svenske idioten Svenne af Banan?

Termen ”konspirationsteori” uppfanns och sattes i det offentliga samtalet av CIA 1964 i syfte att misskreditera de många skeptiker som ifrågasatte Warrenkommissionens slutsats att president John F. Kennedy mördades av en ensam beväpnad man vid namn Lee Harvey Oswald, som själv mördades medan han var förvarad hos polisen innan han kunde ifrågasättas. CIA har använt sina vänner i media för att lansera en kampanj för att skapa misstankar om att Warren kommissionen rapportering hade ett mål av förlöjligande och fientlighet. Denna kampanj var ”en av de mest framgångsrika propagandainitiativ genom tiderna.”

…..och för svenskt vidkommande är det väl snarare mer lämpligt att försöka hitta några presstituerade som INTE har löpt i ägardirektivens rännarbanor med opinionsbildningsskapande uppsåt….men det sökandet är ju ganska snabbt avslutat.
Kort sagt så är det så och inte på något annat vis. Precis som att man inte kan ge annan förlåtelse än den som sökts, så är det inte någon bra idé att fortsätta att låta medierna vilseleda befolkningen bort från ett växande medvetet medvetande om man vill att individen skall utvecklas, så att samhället kan utvecklas.

Tänka sig att det är så illa att de traditionella opinionsmätnings (bildnings) – instituten som redovisar ”de enorma framgångarna” för SD, alltså är de samma som redovisade hur stor marginal som Hillary skulle vinna med….

Allvarligt talat så är det ta mig fan skrattretande att hur imbecillt allt har blivit i det här landet där det kommande lidandet aldrig har varit mer välbehövligt. Svenska krusbär – ryggradslösa kräk – rullar också dit som det lutar.

Så med avseende på att skuldökningsbaserad offentlig konsumtion är den enda återstående faktorn för att upprätthålla den aggregerade efterfrågan så kommer givetvis den lånefinansierade försvarsanslagsökningen och de humanitära ”nödinsatserna” som fullkomlig överraskningar….

Annonser