012 11 21

Det var en gång en teater som fanns uti en lådda, den ägdes av Wall – Enberg och bemannades av han drängar bådda.

Teaterns kuliss beskrev vägen lycka, med sidorna två, inte svårt kan man tycka.

Var dag gick ridån upp till allmän beskådan, sidorna två beskrev kulissen i lådan.

En dräng hette Stefan den andre var Fredde, i kulissen de löpte och på var sin sida sig betedde.

Stefan han sade att Fredrik var stygg och Fredrik han svarte: Stefan han silar ju mygg.

Så fortsatte pjäsen i evärderlig tid och skillnad dem mellan blev allt mindre vid.

Så kom det en dag då väg kom till ände, de fann sig då båda att in i väggen de rände.

Ty kulissen var blott en schimär i en lådda, så bittert att konstatera för dessa drängar bådda.

554875_562089830491134_611185658_n

Annonser