Detta är lite intressant, eftersom antingen så är väl människor som väljer att kalla sig det ena eller andra främst människor, eller så är de uppenbarligen inte främst människor enligt sig själva?

Vilket i sin tur ovillkorligen leder till slutsatsen att då det som människor i förekommande fall väljer att kalla sig för, är benämningar som grundas på tankeföreställningar – för att skapa en exkluderande indelning – och tankeföreställningar är vad de är och sådana kan inte existera utan människor.

CNN suffered swift backlash from viewers on social media after showing a neo-Nazi statement on screen. The chyron that read “…if Jews are people” was used during…
rt.com
Annonser