Diskriminering är separation vilket utgör den filosofiska grunden till materialism. Viljan till separation börjar upphöra med insikten av att upplevelsen av en känsla alltid sker individuellt.

 689_490265777672144_248809388_n.jpg
Annonser