Ja nu gäller det ju verkligen att till varje pris få upp den aggregerade efterfrågan genom skuldbaserad offentlig konsumtion om inte den ackumulerade räntekostnadens likviditetsförsörjning skall haverera bankernas balansräkningar.

Den politiska trovärdigheten som motivationsskapare, mjaaaaeeee, den hackar alltmer betänkligt kan vi väl säga utan att känna att vi använder överord i detta.

The European Union hopes to ratify plans for a combined, continent-wide army on Tuesday night, which could lumber the UK with an annual bill worth hundreds of…
rt.com