Vi kan ju konstatera att med Mellanösternkonflikter under avveckling, så går det geopolitiska stabiliseringsuppdraget samtidigt vidare till nästa oroshärd som har skapats av Anglozionisthegemonin, för att etablera kontroll över strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel – och ja i detta fall då inte minst upprätthållandet av Narcodollarfunktionen.

MOSCOW : Pakistan-China-Russia will hold meeting in Moscow regarding prevailing situation in Afghanistan. There is fuelled speculation of a growing axis
nation.com.pk
Annonser