Som sagt antingen så tvingas man efterhand att hålla korten allt närmare kroppen eller så pågår här en välgörenhet av verkligt sällan skådad omfattning?

En svårlöst ekvation värdig svenska krusbär!

Ok en ledtråd, ägnar sig Google åt avlyssning och politiskt tjuv och rackarspel?

Hemliga kodord. Sekretessbelagda mejl. Hemlighetsmakeriet är stort runt det planerade industri- och utvecklingsområdet i Horndal utanför Avesta….
dt.se
Annonser