Om ”konspirationsteori” som begrepp verkligen har förlorat sin opinionsbildningsskapande effekt – och uppenbarligen så har det ju det – alltså som ett sätt att avfärda kritik mot den djupa staten, så är detta med ”falska nyheter”verkligen ett bakslag för modern propaganda.

Dessutom när det gäller ” falska nyheter ”, kommer de traditionella medierna att behöva tala med en mycket mer enig röst för att nedvärdera saklig information. Vilket kommer att döda den politiska polariseringskulissen totalt.

Men allt färre människor tror på massmedia. Således, om media placerar sina kommunikativa muskler bakom smutskastningen av viss övertygande kritik som ”falsk”, så kommer det sannolikt bara att påskynda minskningen av mediernas traditionella trovärdighet.

Slutsats: Naturligtvis kunde makthavarna förbjuda Internet direkt, men det är nog för sent för det – och är inte något som skulle fungera effektivt i alla fall.

Barack Obama on fake news: ‘We have problems’ if we can’t tell the difference The US president denounced the spate of misinformation across social media…
thedailybell.com
Annonser